Vätgas – med vatten som enda utsläpp

Vätgas är ett av framtidens drivmedel och en nyckelkomponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle för många branscher, även för sjöfarten. Och det är lätt att förstå varför, förbränningen av vätgas ger nämligen upphov till ett enda utsläpp – vatten.

Vätgas består av två väteatomer (H2) som är det vanligaste grundämnet. Gasen är en så kallad energibärare, vilket innebär att när det vid förbränning kommer i kontakt med syre frigörs stora mängder energi. När den reagerar med syre (O) bildas H2O – helt vanligt vatten. För att kunna göra om vätgasen från energibärare till elektricitet krävs en omvandling genom en gasturbin, bränslecell eller förbränningsmotor. 

Vi strävar efter att kunna hantera vätgasen i rumstemperatur, t.ex. genom trycksatt gas (compressed hydrogen) vilket ger den högsta effektiviteten. Alternativet att kyla ner vätgas till flytande form (-253 grader) kostar mer energi än att bibehålla gasform i rumstemperatur. Gasen kommer kunna förvaras i containrar på lastdäck ombord eller i dedikerade tankar.

Framställningen av vätgas kan ske på många olika sätt, både med fossila och fossilfria källor. Gotland Horizon kommer enbart att drivas av fossilfri vätgas. Ett sätt att utveckla sådan gas är genom elektrolys. Det innebär att elektricitet från vindkraft, solenergi eller vattenkraft, används för att spjälka upp vatten i vätgas och syre.

Anledningen till att valet har fallit på vätgas har att göra med den energimängd som krävs för att driva ett fartyg. I dagsläget finns det inte batterilösningar som möter de krav som ställs på Gotlandstrafiken.. Med det sagt, finns det möjligheter för batterier som komplement för att köra in och ut ur hamn, vilket vi redan idag ser över möjligheterna för på våra befintliga fartyg.

Gotland Tech Development som är med och utvecklar Gotland Horizon, deltar i flera samarbetsprojekt med syfte att framställa fossilfri vätgas i Sverige, och med projekt som fokuserar på hantering, lagring och bunkring av vätgas. 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om nyheter och event.