Gasturbiner – en snabbare resa

Gasturbinerna är hjärtat i detta framtida fartyg. Det är tack vare denna teknik i kombination med ångturbiner, som dagens hastighet och service kan upprätthållas, samtidigt som utsläppen går ner till noll. Gasturbiner har länge använts inom industrin, men det är först nu som de kommer drivas av vätgas. Det ger en unik möjlighet att accelerera sjöfartens omställning.

En stor fördel, utöver hastighet, är att gasturbinerna på Gotland Horizon kommer att kunna byggas för att anpassas till flera typer av fossilfria bränslen, så kallad multi-fuel. Utöver vätgas, så kan även bränslen som metanol, e-metanol eller biogas (LBG) användas. Med en relativt sett enkel anpassning av turbinerna går det att byta bränsle, från vätgas till både gas och flytande drivmedel. Det är även möjligt att blanda vätgas med exempelvis biogas.

En turbin omvandlar energi från en vätska eller gas till mekaniskt arbete. Ett typiskt gasturbinpaket med generator är 14 meter lång, väger ca 85 ton och har en effekt på upp till 15 MW. Tekniken är på många sätt som en flygmotor, i ena änden sugs luft in och komprimeras i kompressorn. Den trycksatta luften förs vidare till brännkammaren där vätgas kommer in och antänds. Förbränningen av gasen driver turbinen. Turbinen driver en mekanisk axel som är kopplad till en generator eller direkt till propelleraxeln via en växel.

Gasturbinen kombineras dessutom med en ångturbin, som placeras vid den mindre skorstenen på fartygets ovansida. Ångturbinen tar vara på restenergin, dvs. vattenångan som uppstår vid förbränning och producerar elektricitet till fartyget.

Gotland Horizon är designat för multi-fuel med fokus på vätgas. Beroende på tillgång och teknikutveckling, anpassas fartyget till de fossilfria bränslen som finns tillgängliga. Det innebär att Gotland Horizon står väl rustat för att klara en effektiv övergång mot nollutsläpp.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om nyheter och event.