Combined Cycle

Ett effektivt sätt att ta vara på så mycket energi som möjligt är att installera en ångturbin efter gasturbinen, i en så kallad ”combined cycle”. Det skapar ett system där vi tar vara på värmeenergin från avgaserna, i detta fall med hjälp av vattenånga, genom att även placera en ångturbin vid fartygets skorsten. Ångturbinen genererar elektricitet som går att använda i fartyget till elmotorer, laddare och elförbrukare. Det ger mer effektivitet och bättre energianvändning.

När gasturbinerna körs uppstår det varma avgaser som innehåller mycket energi. Med en ångturbin vid skorstenen roterar en axel som är kopplad till en generator för att kunna alstra ström. Combined cycle innebär att man tar hand om mycket mer av energin från bränslet till gasturbinerna och ökar verkningsgraden från 35 till omkring 50 procent.

Turbinerna och combined cycle fungerar på följande sätt:

1. Luft sugs in och komprimeras i en kompressor.

2. Den trycksatta luften strömmar in i brännaren där den blandas med vätgas, och antänds i brännkammaren.

3. Expansionen från förbränningen driver en turbin som är kopplad till en axel som driver en generator och den egna kompressorn.

4. De varma gaserna kan sedan användas genom att i en värmeväxlare skapar ånga som kan driva en ångturbin, placerad vid skorstenen som i sin tur kan generera ytterligare elektricitet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om nyheter och event.