Resan mot
Destination Zero

Resan till noll börjar nu. Med Gotland Horizon tar vi sikte på framtiden och utvecklar ett fartyg med nollutsläpp. Framtidens resa till Gotland genererar bara vatten. Gotland Horizon är Sveriges första projekt för att skapa ett storskaligt vätgasdrivet fartyg för både resenärer och frakt. Projektet utgör en viktig del i arbetet för att nå målet om en klimatneutral Gotlandstrafik – Destination Zero – med bibehållen service och kapacitet. Målsättningen är att beställa fartyget under 2025 för att  tas i drift 2030.

1900

passagerare

600

platser för personbilar eller
100 lastbilar

28knop

Hastighet upp till 28 knop

Noll

utsläpp

Gasturbiner för en snabbare resa

Gasturbinerna är hjärtat i vårt fartyg. Det är tack vare denna teknik i kombination med ångturbiner, som dagens hastighet och service kan upprätthållas, samtidigt som utsläppen går ner till noll. Gasturbiner har länge använts inom industrin, men det är först nu som de kommer drivas av vätgas. Det ger en unik möjlighet att accelerera sjöfartens omställning.

Läs mer
We assess the concept to be exciting, forward looking and a potential flagship project for Sweden and Gotland in the work to decarbonize shipping.

DNV Maritime Advisory

Vätgas – med vatten som enda utsläpp

Vätgas är framtidens drivmedel och en nyckelkomponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle för många branscher, även för sjöfarten. Och det är lätt att förstå varför, förbränningen av vätgas ger nämligen upphov till ett enda utsläpp – vatten.

Läs mer

Combined cycle

Ett effektivt sätt att ta vara på så mycket energi som möjligt är att installera en ångturbin efter gasturbinen, i en så kallad ”combined cycle”. Det skapar ett system där vi tar vara på värmeenergin från avgaserna, i detta fall vattenånga, genom att även placera en ångturbin vid fartygets mindre skorsten. Ångturbinen genererar elektricitet som går att använda i fartyget till elmotorer, laddare och elförbrukare. Det ger mer effektivitet och bättre energianvändning.

Läs mer

Artiklar

En hög verkningsgrad är avgörande!

Läs mer

Artiklar

Därför är vätgas nyckeln till fossilfri Gotlandstrafik

Läs mer

Artiklar

Gotlands vätgasprojekt kan ge liv till havsbotten i Östersjön

Läs mer

Artiklar

Från vision till verklighet

Läs mer

Artiklar

Forskningsprojekt ska säkerställa vätgas för Gotlandstrafiken

Foto: Daniel Olsson på Uppsala Universitet
Läs mer

For Gotland by Gotland


För att Gotland ska kunna fortsätta vara världens bästa plats att bo, leva och verka på driver de tre bolagen Rederi AB Gotland, Gotland Tech Development och Destination Gotland ett samverkansprojekt tillsammans och med olika aktörer inom utveckling, forskning och teknik för att skapa framtidens fartyg. Gotland Horizon är namnet på det visionsfartyg som i framtiden kommer kunna trafikera linjen mellan Gotland och fastlandet och skapa en utsläppsfri överfart. Dessutom är vår ambition att fartyget ska byggas med material framställt med minsta möjliga klimatpåverkan.

När Gotland Horizon är färdigutvecklat och byggt kommer Rederi AB Gotland äga fartyget, som går i Destination Gotlands trafik. Gotland Horizon blir därmed en del i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Målsättningen är att beställa fartyget under 2025 för att  finnas i drift senast till 2030.

gotlandsbolaget.se
destinationgotland.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om nyheter och event.